Úvod

PS: v případě, že se špatně zobrazí zápatí stránky, stiskněte klávesu F5 (refresh).

Spuštěny webové stránky Centra pro výzkum organizačních kultur

  • Hlavním posláním Centra (C.V.O.K.) je poskytování informací a provádění výzkumů v oblasti organizačního chování a organizačních kultur.
  • V časopisu CVOK Online jsou publikovány původní odborné články tématicky zaměřené na teorii a praxi z oblasti organizačních kultur, firemního klimatu a lidských zdrojů (HR) včetně prezentace sdělení a odkazů na multimediální zdroje.
  • Studentský projekt organizační kultura a její role v řízení lidských zdrojů.
  • Podílejte se a vyzkoušejte si dotazníkové šetření (10-15 minut) zaměřené na zjištění typu organizační kultury vaší organizace zdarma.

Tyto webové stránky

Tyto webové stránky si kladou za cíl informovat veřejnost (nejen odbornou) o teoriích emoční inteligence. Problematikou emoční inteligence se zabývám déle než 3 roky a za tu dobu jsem zejména ze zahraničních zdrojů (viz. menu vlevo) nasbíral mnoho užitečných informací. Jsou manifestem emoční inteligence.

Za základní poznatky považuji zejména, že:

Jednou ze sporných otázek při studiu emoční inteligence je fakt, že některé dále jmenované teorie se týkají emocí a inteligence, kdežto jiné zasahují do širších oblastí. Proto bude užitečné na tomto webu také probrat základní pojmy jako emoce, inteligence a jejich vzájemnou interakci (MAYER & SALOVEY & CARUSO, 2000).

Created by MPECHAC 2005 ©