Emoční inteligence

Články

Historie emoční inteligence

Definice emoční inteligence (podle MSC)

EI vs. EQ (S. Hein)

MSC vs. Goleman

Modely emoční inteligence

Schopnostní modely emoční inteligence

Smíšené modely emoční inteligence

Srovnání modelů v rámci subsystémů osobnosti

Další články

Charakteristika programu SIX Seconds

Heinova kritika testů emoční inteligence

Heinova kritika skupiny MSC

Test MSCEIT

Ukázka položek testu MSCEIT

Aplikace modelu MSC v testu MSCEIT

Užší pohled na čtyři schopnosti v MSCEIT

Created by MPECHAC 2005 ©