Emoční inteligence

Model emoční inteligence Bar-Ona

Jiný průkopnický model emoční inteligence představil v roce 1980 Reuven Bar-On z Izraele. Teorii emoční inteligence poprvé představil ve své doktorské práci a později ji doplnil a shrnul v nepublikovaném rukopise. V kostce je popis emoční inteligence prezentován jako „souhrn osobnostních, emočních a sociálních dovedností, zvyšujících schopnost individua vyrovnat se s požadavky a tlaky okolí“.

„Emoční inteligence je tedy souhrnem schopností, kompetencí a dovedností, které neslouží k poznání, ale ovlivňují způsobilost být úspěšný tváří v tvář útrapám a nátlaku.“ Tento přístup je podobný modelu, který představila Six Seconds. Bar-On se soustřeďuje na reálný svět, tedy emoční inteligenci v praxi (emočně inteligentní chování).

Brzo poté, co se Bar-On pokusil definovat dovednosti emoční inteligence, vyvinul test EQ-i. Tento test se zaměřuje na kompetence, které neslouží k poznání. EQ-i stanovuje pět oblastí: intrapersonální (vědomí), interpersonální (vztahy), řízení stresu (řešení problémů), adaptabilitu (toleranci stresu) a celkovou náladu (šťastnost individua).

Patnáct základních dovedností rozděluje Bar-On do pěti skupin (GOLEMAN, 2000):

(Reuven Bar-On: „The Development of a Concept and Test of Psychological Well-being“, 1992)

Dr. Bar-On sám vysvětluje jak je jeho práce podobná a odlišná Saloveyovi a Mayerovi. „Všichni se snažíme vymyslet poznávací schémata a zkoušíme experimentálně demonstrovat, jak nejsou tyto konstrukce součástí pouhé individuální struktury osobnosti. Skupina MSC poměrně prvotně definuje řadu emočních schopností a potenciál citů (emoční inteligence), já se však soustřeďuji na emoční a sociální funkce těchto citů (emočně a sociálně inteligentní city).“

Nikdo nepochybuje, že emoční inteligence nemůže být rozvíjena. Bar-On říká, že klíčem je zlepšení výzkumu, vývoje a hodnotících programů. Bar-On předpovídá, že již brzy uvidíme výsledky těchto prací. „Uvidíme více propojení mezi EI, individuálním / týmovým výkonem, a skupinovou / organizační produktivitou. Až budeme mít seriózní výsledky, budeme moci přesněji a se zkušeností říci, co tyto vztahy znamenají, a co mohou či nemohou způsobit v praxi.“

Dr. Salovey nabízí podobný závěr: „Souhlasím s Dr. Bar-Onem. Věřím v příchod desetiletí, ve kterém bude dobře provedený výzkum demonstrovat, jak emoční dovednosti a kompetence předpovídají pozitivní vztahy uvnitř rodiny, ve škole a v práci. Poukazuji, že emoční inteligence leží nad psychologickou konstrukcí. Emoční inteligence bude v budoucnu ceněna stejně jako teorie osobnosti a IQ v minulosti.“

Více viz. EQ Today

Komerční model emoční inteligence Daniela Golemana

Created by MPECHAC 2005 ©