Emoční inteligence

Model emoční inteligence skupiny MSC

Definice emoční inteligence (podle MSC)

Oblast emoční inteligence zahrnuje čtyři samostatné emoční schopnosti (MAYER & SALOVEY, 1997):

What is Emotional Intelligence, by John Mayer and Peter Salovey. Chapter 1, pp. 10,11 in Emotional Development and Emotional Intelligence: Educational Implications, by Peter Salovey and David Sluyter. 1997.)

Aplikace modelu MSC v testu MSCEIT

Užší pohled na čtyři schopnosti v MSCEIT

MAYER & SALOVEY & CARUSO (2000) předpokládají, že emočně inteligentní jedinec:

EI Skills

Mayer Psychology

Created by MPECHAC 2005 ©