Emoční inteligence

Ostatní modely emoční inteligence

Q-Metrics & Esther Orioli

Další používaná definice pochází od Q-Metrics, tvůrců EQ Mapy, kteří říkají: „Emoční inteligence je schopnost vnímat, porozumět a efektivně užívat síly a bystrosti emocí jako zdroje lidské energie, informací, víry, kreativity a autority.“ Jedním z klíčů tohoto modelu je, že vlastnictví kapacity nebo dovednosti nepostačuje ke tvorbě reálných výsledků.

Q-Metrics’ CEO, Esther Orioli to vysvětluje: „Vím mnoho o CEOs, kteří mají schopnost empatie nebo pozitivní podpory. Ale nepoužívají ji. Proč? Protože ji nepovažují za důležitou.“ Orioli ukazuje, že když vedoucí vidí jak pocity se zárukou vytvářejí pozitivní výsledky, jsou tito CEOs ochotni změnit své hodnoty. „Hodnoty diktují jak budeme využívat svůj čas a zdroje. Jestliže učíme lidi dovednostem ve vzduchoprázdnu, bez vztahu k jejich hodnotám a systému víry, nemůže se objevit reálný výsledek.“

Antonio Damasio

Mezi ostatní vědce jejichž práce inspirovala Golemana a Six Seconds patří Antonio Damasio. V knize Descartesův omyl Damasio načrtnul jak emoce fungují v mozku a tvoří u lidí vědomí identity a cestu racionálním rozhodnutím. Pokračoval v diskusi o své práci v The Feeling of What Happens, kde tvrdí, že naše sebeuvědomění vychází z emocí. Damasiův příspěvek pracuje silně s vírou, že myšlení a city nelze uměle oddělovat (s podobným výrokem přišel i Caruso). Damasio také tvrdí, že bez těla by neexistovala mysl (alespoň tak, jak ji známe), protože by mozek neuměl vytvářet tzv. mentální reprezentace jevů v těle.

Candace Pert

Candace Pert je řídícím neurobilogem, který napsal Molecules of Emotion, byl šéfem sekce mozkové chemie v NIH od 1982 – 1988, a nyní je profesorem na Johns Hopkins Medical School.

Pert tvrdí, že myšlení vzniká v mozku i těle. Všechny informace (myšlenky, pocity) obíhají v celém těle, a mohou být dokonce hnány duševními impulsy. Protože mozek je největší průvodní silou, není potřebné řídit systém odjinud. Pertovo tvrzení pracuje s myšlenkou, že racionální mozek je centrem lidské podstaty.

ZDROJ: EQ Today

Created by MPECHAC 2005 ©