Emoční inteligence

Schopnostní modely emoční inteligence

Hlavní myšlenkou schopnostních modelů emoční inteligence je: „Emoční inteligence reprezentuje schopnost účinně myslet s emocemi a využívat emocí k obohacení myšlení.“ Užití pojmu emoční inteligence v této podobě odpovídá vědecké literatuře na poli inteligence, personální psychologie a emocí. Příkladem může být definice slovní inteligence, která se týká „mentální schopnosti uvažovat se slovními informacemi a o slovních sděleních tak, aby obohatily myšlení“ (MAYER, 2005).

Srovnání modelů v rámci subsystémů osobnosti

Model emoční inteligence skupiny MSC

Model emoční inteligence S. Heina

Created by MPECHAC 2005 ©