Emoční inteligence

Praktický model emoční inteligence od SIX Seconds

Praktická definice EI od Six Seconds říká, že „Emoční inteligence je kapacita určená k dosažení nejlepších výsledků ve vztazích se sebou samým a s druhými.“ Tato definice má sloužit k praktickému učení dovednostem emoční inteligence a klade si na rozdíl od jiných definicí odlišný cíl. Six Seconds se přibližuje vizi Davida Carusa: Cílem je integrace myšlení a cítění efektivněji do života.

Six Seconds představila v roce 1997 svůj model emoční inteligence na základě práce Petera Saloveye, Ph.D. a Jacka Mayera, Ph.D., který jako první definoval EI vědecky. Tento model slouží jako návod, jak se chovat „emočně inteligentněji“, aby byl člověk světu prospěšnější a ve vztazích soucitnější.

K praktickému poskytování učení o emoční inteligenci (framework), vyvinula Six Seconds třístupňový model. Emoční inteligence tak zahrnuje „Sebepoznání, Sebehledání a Seberealizaci“. Tento model čerpá z modelu Daniela Golemana, modelu 15 kompetencí testu EQ-i Reuven Bar-Ona, Ph.D i EQ mapy vytvořené Estherem Orioli a poradním členem výboru Robertem Cooperem, Ph.D. Zároveň zahrnuje vnímání, porozumění i využití emocí.

EQ Today: „Emotional WHAT Perspectives on Emotional Intelligence by Peter Salovey, Six Seconds, Reuven Bar-On, Candace Pert, and other experts“

Sebepoznání je rozvojem vědomí sebe sama. Je založeno na poznání, jak funguje nitro člověka. (understanding how you function).

Sebehledání je založeno na sebeřízení. Soustřeďuje se na vědomou logický výběr při myšlení, cítění a jednání.

Seberealizace (seberozvoj) je rozvoj vlastního zaměření. Přichází s využitím empatie a zásadových rozhodnutí o rozvoji moudrosti a tvorbě soucitnějšího, zdravějšího, prospěšnějšího světa.

Členové projektu Six Second´s identifikovali 8 základních principů (klíčů) emoční inteligence. Jsou rozděleny v třístupňovém modelu. Vzhledem k povaze inteligence, jsou naznačeny vývojové aspekty tohoto učení. Jeden z členů týmu se k této problematice vyjádřil následovně: „Až budeme starší a zkušenější, naše schopnosti budou znát více problematických bodů či komplexů, které s touto problematikou souvisejí. Naše schopnosti využívat tuto inteligenci v budoucnu se tak budou moci přizpůsobit každé každodenní situaci.“

8 klíčů EQ

Charakteristika programu SIX Seconds

Created by MPECHAC 2005 ©