Emoční inteligence

Smíšené modely emoční inteligence

První články vyložily emoční inteligenci jako duševní schopnost, zároveň však také volně popisovali osobnostní charakteristiky, které mohou tuto inteligenci doprovázet (MAYER & SALOVEY & CARUSO, 2000). Tyto osobnostní charakteristiky společně s dalšími rysy tvoří složky smíšených modelů a mohou popisovat širší inteligenci sociální.

MAYER & SALOVEY (1993) proto věří, že ačkoliv jsou rysy jako vřelost a vytrvalost důležité, oslovují nás lépe přímo, a bude lepší je od emoční inteligence odlišit. V rozporu s tímto zdokonalením jádra koncepce emoční inteligence však ostatní rozšiřují význam emoční inteligence jejím výlučným směšováním s osobnostními rysy, které nejsou založeny na schopnostech (MAYER & SALOVEY & CARUSO, 2000).

Smíšené modely emoční inteligence obvykle pracují s myšlenkou úspěchu. Například Bar-Onův model se zamýšlí otázkou: „Proč jsou někteří lidé úspěšnější v životě než jiní?“ (MAYER & SALOVEY & CARUSO, 2000). Podobně GOLEMAN (2000) tvrdí, že: „význam emočních schopností je proti schopnostem kognitivním z hlediska vynikajícího pracovního výkonu dvojnásobný“. Model emoční inteligence psychologa Bar-Ona prezentuje emoční inteligenci jako „souhrn osobnostních, emočních a sociálních dovedností, zvyšujících schopnost individua vyrovnat se s požadavky a tlaky okolí“ (BAR-ON in GOLEMAN, 2000).

Srovnání modelů v rámci subsystémů osobnosti

Praktický model emoční inteligence od SIX Seconds

Model emoční inteligence Bar-Ona

Model emoční inteligence Daniela Golemana

Created by MPECHAC 2005 ©