Emoční inteligence

Užší pohled na čtyři schopnosti v MSCEIT

Vnímání emocí

Co je vnímání emocí? Stejně jako my i jiní lidé cítí určitým způsobem. Dalo by se říci, že celý svět kolem nás neustále komunikuje a posílá nám emoční zprávy. Emoce obsahují hodnotné informace o vztazích a světě. Schopnost vnímání emocí začíná uvědoměním si těchto základních poznatků a vodítek, končí pak přesným identifikováním a rozpoznáním, co znamenají.

Jak se tedy tato schopnost používá? Musíte si uvědomit své vlastní pocity a emoce, takže budete mít přesné údaje a informace o světě kolem sebe. Uvědomění si emocí jiných je klíčem v práci s lidmi.

Užití emocí jako podpory myšlení

Co je používání emocí? Věřte, že tak jak se cítíme ovlivněni, tak i myslíme. Když se budete například cítit smutní, můžete vidět svět jedním způsobem, zatímco když se budete cítit šťastní, budete interpretovat stejné dění jinak. Lidé se smutnou nebo špatnou náladou mají sklon soustřeďovat se na detaily a hledat v druhých chyby. Stejní lidé v mnohem pozitivnější náladě mohou lépe vytvářet nové myšlenky i neobvyklá řešení problémů. Znalost, jaká nálada je nejvhodnější pro tu kterou situaci a postoupení do této správné nálady je důležitou schopností.

Jak se tato schopnost používá? Kreativní myšlenky mohou přicházet ze schopnosti navodit si náladu nebo vytvořit emoci. Cit pro jiné lidi, vlastnictví emoční empatie, může být také založeno na schopnosti navodit stejné pocity, které zažívá jiná osoba.

Porozumění emocím

Co je porozumění emocím? Emoce obsahují informace a naše schopnost porozumět těchto informacím a úvaha nad nimi hraje důležitou roly v našem každodenním životě. Tato schopnost odpovídá na otázky jako: Proč se cítíme šťastní; Když to řeknu svému kamarádovi, jak se bude cítit?; Co se stane, když mu to řeknu?

Jak se tato schopnost používá? Pohled do nás samotných i druhých může vyžadovat emoční znalosti. Tyto znalosti nám pomáhají porozumět lépe lidem.

Řízení emocí

Co je řízení emocí? Pokud emoce obsahují informace, pak ignorování (přezírání) těchto informací znamená, že můžeme vytvářet špatná rozhodnutí. Občas bychom měli zůstat otevření našim pocitům, učit se z těchto pocitů a používat tyto informace k tvorbě rozhodnutí a k volbě vhodného jednání. Občas však zase může být nejlepší zbavit se emocí a obrátit se k nim později postupně, abychom byli úspěšní.

Jak se tato schopnost používá? Když se budete opírat o uvědomění si vlastních emocí, které obsahují cenné informace a pak je použijete k řešení problémů, výsledky mohou být mnohem pozitivnější.

John D. Mayer, Peter Salovey, David R. Caruso and Multi-Health Systems of Toronto.: „New MSCEIT Report - Beta Version MSCEIT Development Report Version 1.1“

Aplikace modelu MSC v testu MSCEIT

Created by MPECHAC 2005 ©