Emoce

Články

Definice a historie pojmu emoce

Univerzální emoce a smích na povel (P. Ekman)

Plutchikova teorie emocí (R. Plutchik)

Emoce a pocity

Emoce a pocity (A. Damasio)

Primární a sekundární emoce (A. Damasio)

Druhy pocitů (A. Damasio)

Pocity na pozadí (A. Damasio)

Tělo jako jeviště emocí (A. Damasio)

Created by MPECHAC 2005 ©