Emoce

Univerzální emoce

EKMAN in NAKONEČNÝ (2000) zjistil, že existuje univerzální výraz čtyř následujících emocí: strachu, hněvu, smutku, radosti. Specifický obličejový projev těchto čtyř emocí rozlišují lidé ve všech světových kulturách stejně - včetně negramotných národů, ne-ovlivněných masovými médii. Jde o emoce univerzální (EKMAN in GOLEMAN, 1997).

Smích na povel

Ekmanův Experiment s emočním výrazem obličeje naznačuje, že k tomu, aby člověk vyprodukoval odpovídající pocit, stačí zlomek tělesného vzorce charakteristický pro emoční stav, anebo že se pocit dostaví poté, co tento zlomek tělesného vzorce spouští zbytek tělesného stavu. Je zajímavé, že ne všechny části mozku lze ošálit skupinou pohybů, které nejsou vytvářeny běžnými prostředky. Nové důkazy z elektrofyziologických záznamů ukazují, že předstírané úsměvy vytvářejí odlišné typy mozkových vln než skutečný smích.

Stupeň neuronální specifity systémů, které mají emoce na starost, lze zjistit tehdy, je-li porušeno vyjadřování emocí. Zničí-li cévní mozková příhoda motorickou kůru levé mozkové hemisféry, pacient ochrne na pravé straně obličeje, a tudíž nemůže ovládat svaly. Když však tohoto pacienta třeba pobavila humorná poznámka a začne se sám od sebe usmívat nebo smát, je jeho smích normální. U pacienta, jemuž mozková příhoda poškodila přední cingulární kůru levé hemisféry, zjistíte přesně opačný výsledek. V klidu nebo při pohybu souvisejícím s emocí má pacient obličej asymetrický. Ale když se snaží stáhnout svaly obličeje vůlí, vykonávají se pohyby normálně a symetrie se vrací. Tento nález je dokladem skutečnosti, že motorická kontrola pohybu souvisejícího s emocemi nevychází ze stejného místa jako kontrola volních pohybů.

Created by MPECHAC 2005 ©