Emoce

Pocity na pozadí

Navrhuji další variantu pocitů, o nichž se domnívám, že ostatní v evoluci předběhly. Nazývám je pocity na pozadí, protože působí spíše na pozadí tělesných stavů než v emočních stavech. Pocit na pozadí si uvědomujeme sice jen mírně, avšak natolik dostatečně, že jsme ihned schopni podat zprávu o jeho kvalitě. Pocity na pozadí odpovídají stavu těla převažujícímu mezi emocemi. Mapy, které vytváříme pro vnitřní orgány, jsou méně přesné než ty pro zevní svět, údajné prázdno a případy chyb v mapování se přehánějí, do značné míry i tím, že se odvoláváme na takové fenomény, jako je sdělení bolesti.

Kromě on-line dynamických tělesných map existují poněkud stabilnější mapy všeobecné tělesné struktury, které pravděpodobně reprezentují propriocepci (svalové a kloubní čití) a interocepci (čití z vnitřních orgánů) a tvoří základ naší představy tělesného schématu. Jde o dispoziční neboli off-line reprezentace, avšak mohou být aktivovány do topograficky organizovaných somatosenzorických korových oblastí vedle sebe s on-line obrazy aktuálního tělesného stavu, aby poskytovaly spíše myšlenku o tom, jakou tendenci mají naše těla být, než co jsou nyní.

Nejlepším důkazem pro tento druh reprezentací je končetinový fantomový fenomén. Po chirurgické amputaci - jak už jsem uvedl - mají někteří pacienti pocit, jako by o ni nepřišli. Jsou dokonce schopni vnímat v neexistující končetině imaginární změny, jako je určitý pohyb, bolest, teplota apod. Podle mne při absenci on-line vstupu z chybějící končetiny převládá on-line vstup z dispozičních reprezentací této končetiny, jde tedy o rekonstrukci z paměti získané už dříve.

Pacienti s anosognózií nemohou využívat aktuální tělesné informace, a tudíž nemohou obnovovat reprezentace svých vlastních těl. V jejich myslích zůstávají představy těla před poškozením, tedy představy starého data. Kontinuita pocitů na pozadí vyhovuje skutečnosti, že živý organismus a jeho struktura jsou kontinuální.

Antonio Damasio: Descartesův omyl

Created by MPECHAC 2005 ©