Inteligence

Gardnerův model mnohočetné inteligence

Jeden z nejvýznamnějších teoretiků inteligence, všímající si rozdílů mezi intelektuální a emoční kapacitou, Howard Gardner, psycholog na Harvardově univerzitě, v roce 1983 předestřel široce pojatý model „mnohostranné inteligence“. Na jeho výčtu sedmi druhů inteligence figurují nejen humanitní a matematické vlohy, ale i dvě „osobnostní“ vlastnosti: schopnost vyznat se sám v sobě a sociální adaptabilita.

Ke standardním kognitivním schopnostem, jako jsou logické myšlení a slovní obratnost (spolu s vlastnostmi jako motorická koordinace a hudební nadání), tedy Gardner zdůrazňuje něco jako dva druhy „osobnostní inteligence“: jeden se týká zvládání sebe sama, druhý mezilidských vztahů. Ve svém popise ale zdůrazňuje kognitivní složku těchto „osobnostních inteligencí“ a méně se věnuje průzkumu základní nenahraditelné role emocí. (Howard Gardner: Frames of Mind, New Yourk, Basic Books, 1983)

Created by MPECHAC 2005 ©