Inteligence

Úvod do duchovní inteligence

Na samém počátku 20. století se stalo velkým tématem IQ (Intelligence quotient – kvocient inteligence). IQ charakterizuje schopnost, kterou používáme, když řešíme logické nebo strategické problémy. Označujeme ji jako racionální inteligenci. Psychologové vyvinuli testy pro její měření a tyto testy se staly prostředkem pro třídění lidí podle stupňů inteligence, měřeného právě pomocí IQ. Ten y měl údajně označovat jejich schopnosti a čím vyšší má člověk IQ, tím vyšší je podle této teorie jeho inteligence.

Daniel Goleman však v polovině 90. let popularizoval výzkumy mnoha neurologů a psychologů, které ukazují, že stejnou důležitost má inteligence emocionální. Díky emocionální inteligenci si uvědomujeme vlastní pocity i pocity ostatních lidí. Dává nám schopnost vcítění a soucitu, motivaci a možnost vhodně reagovat na bolest nebo příjemné pocity. Jak Goleman ukázal, emocionální inteligence je základním předpokladem efektivního používání inteligence racionální (měřené prostřednictvím IQ). Jestliže jsou poškozeny ty oblasti mozku, kterými cítíme, pak také méně účinně myslíme.

Nyní, na konci století, nám celá řada nových, ale dosud nezpracovaných vědeckých údajů naznačuje, že existuje ještě třetí typ inteligence. Jestliže má být náš obraz lidské inteligence úplný, musíme vzít v úvahu také onen typ inteligence, kterou označuji jako duchovní (spiritual intelligence). Jedná se o inteligenci, s jejíž pomocí řešíme problémy smyslu a hodnot, inteligenci, díky které můžeme dát našim činům i našim životům širší, bohatší a smysluplnější kontext. Inteligenci, která nám umožní jeden způsob jednání (či životní dráhu) vyhodnotit jako smysluplnější než nějaký jiný. Duchovní inteligence je totiž nutným základem pro efektivní fungování jak racionální, tak emocionální inteligence. Je to naše nejvyšší inteligence.

Znaky vysoce rozvinuté duchovní inteligence:

V obraze lotosu, používaném v knize Zohar – Marshall, má lidská osobnost periferii, vnější vrstvu (racionálního jáství), asociativní (emocionální) mezivrstvu a sjednocující (duchovní) střed) Dobře vyvážená, duchovně inteligentní lidská osobnost musí mít něco z každé z těchto tří vrstev.

DANAH ZOHAR & IAN MARSCHALL: Spirituální inteligence, Mladá fronta, Praha 2003, první vydání, 288 s., ISBN 80-204-1030-9

Tři druhy myšlení a inteligence

Tři neurologické procesy

Created by MPECHAC 2005 ©