Zdroje

Použité internetové články

BOYATZIS, R. & GOLEMAN, D. & RHEE. K.: Clustering competence in emotional intelligence: Insights from the emotional competence inventory (ECI). In R. Bar-On and J.D.A. Parker (Eds.), Handbook of emotional intelligence. USA: San Francisco: Jossey-Bass, 2000.

FREEDMAN, J: Emotional WHAT Perspectives on Emotional Intelligence by Peter Salovey, Six Seconds, Reuven Bar-On, Candace Pert, and other experts. USA: EQ Today, 2004.

FREEDMAN, J., & JENSEN, A.: Lights, Camera, Action. How to use organizational profiling to guide change toward an EQ culture. USA: EQ Today, 2004a.

HEIN, S.: Emotional Intelligence Tests. USA: Steve Hein's Emotional Intelligence Site - EQ Institute Home Page, Academic/Serious June 2002a.

HEIN, S.: Steve's Short Definition of Emotional Intelligence, Potential EI vs. Actual EI Skills (EI vs EQ), Innate Emotional Intelligence vs "EQ". USA: Steve Hein's Emotional Intelligence Home Page, January 2005.

MAYER, J. D., & SALOVEY, P.: Emotional intelligence. Imagination, Cognition, and Personality, 9, 1990. 185-211.

MAYER, J. D., & SALOVEY, P.: The intelligence of emotional intelligence. Intelligence, USA: 17(4), 1993. 433-442.

MAYER, J. D., & SALOVEY, P.: What is emotional intelligence? In P. Salovey & D. Sluyter (Eds). Emotional Development and Emotional Intelligence: Implications for Educators 1997, (pp. 3-31). New York: Basic Books.

MAYER, J. D., SALOVEY, P., & CARUSO, D. R.: Models of emotional intelligence. In R. J. Sternberg (Ed.). Handbook of Intelligence. 2000. (pp. 396-420). Cambridge, England: Cambridge University Press.

MAYER, J. D., & COBB, C. D.: Educational policy on emotional intelligence: Does it make sense?, Educational Psychology Review, 12, 2000. 163-183.

MAYER, J. D.: Primary divisions of personality and their scientific contributions: From the trilogy-of-mind to the systems set., USA: Journal for the Theory of Social Behaviour, 31 (4), 2001. 449-477.

MAYER, J. D. & SALOVEY, P. & CARUSO, D. R.: Emotional intelligence: Theory, findings, and implications. USA: Psychological Inquiry, 15, 2004. 197-215.

MAYER, J. D.: What is emotional intelligence? USA: J. D. Mayer Site - Emotional Intelligence Information. July, 2005.

Chapters: "Expression of Emotion" + "Body language", "Facial Expressions", "Display Rules and Emotional Expression"

Chapters: "Range and Classification" + "Wheel Models", "Two-Dimensional Approaches"; "Positive Affectivity"; "Negative affectivity"

Example MSCEIT test, ZDROJ: Emotionaliq.com

Nastudovaná psychologická literatura

A

ADLER, A.: Porozumění životu (Úvod do individuální psychologie). 1. vydání Praha: Aurora, 1999. 158 s. ISBN 80-85974-76-2

B

BELZ, H. - SIEGRIST, M.: Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál, 2001. 375 s. ISBN 80-7178-479-6

BRUNTON, P.: Zápisky Paula Bruntona. Emoce a etika, intelekt. svazek 5. Frýdek Místek: Iris RR, 1994. 496 s. ISBN 80-85888-01-7

C

COVEY, STEPHEN R.: 7 návyků vůdčích osobností. Praha: Pragma, 1997. 324 s. ISBN 80-85213-41-9

CRESCENZO, LUCIANO DE: Příběhy řecké filozofie. Sokrates a ti druzí. 1. vydání, Praha: Dokořán, 2004. 189 s. ISBN 80-86569-66-7

ČAKRT, M.: Typologie osobnosti pro manažery (kdo jsem já, kdo jste vy?). 1. vydání Praha: Management Press, 1999. 257 s. ISBN 80-85943-12-3

D

DACEY, J. S. - LENNON, K. H.: Kreativita (souhra biologických, psychologických a sociálních faktorů). 1. vydání (překlad J. Adámek s přispěním L. B. Fiore), Praha: Grada Publishing, 2000. 250 s. ISBN 80-7169-903-9

DAMASIO, ANTONIO R.: Descartesův omyl. Emoce, rozuma lidský mozek. 1. vydání Praha: Mladá fronta, 2000. 264 s. ISBN 80-204-0844-4

DENNETT, DANIEL C.: Druhy myslí. K pochopení vědomí. vydání 2. upravené Praha: Academia nakladatelství Akademie věd ČR, 2004. 174 s. ISBN 80-200-1177-3

O´DONOHUE, J.: Kniha keltské moudrosti. Praha: Portál, 2002. 174 s. ISBN 80-7178-629-2

DRAPELA, VICTOR J.: Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 1997. 175 s. ISBN 80-7178-251-3

F

FORDOVÁ, D.: Temná stránka hledačů světla. Praha: Knižní klub, 2002. 179 s. ISBN 80-242-0824-5

FRANK, P.: Česká metafyzika (největší záhady světa). Liberec: Dialog, 1999. 187 s. ISBN 80-86218-10-4

FRANZ, MARIE L.: Psychologický výklad pohádek. Praha: Portál, 1998. 182 s. ISBN 80-7178-260-2

FROMM E.: Umění milovat. 1. vydání Praha: Orbis, 1966. 118 s.

FROMM E.: Mít nebo být? 1. vydání Praha: Naše vojsko, 1992. 170 s.

FROMM E.: Umění být. 1. vydání Praha: Naše vojsko, 1994. 124 s. ISBN 80-206-0225-9

FROMM, E.: Lidské srdce. Praha: Šimon, 1996. 177 s. ISBN 80-85637-28-6

FROMM, E.: Člověk a psychoanalýza. 2. doplněné vydání Praha: Aurora, 1997. 200 s. ISBN 80-85974-18-5

FROMM E.: Mýtus, sen a rituál. 1. vydání Praha: Aurora, 1999. 223 s. ISBN 80-85974-70-3

FROMM E.: Umění naslouchat. 1. vydání Praha: Aurora, 2000. 206 s. ISBN 80-85974-85-1

G

GARDNER, H.: Dimenze myšlení. Teorie rozmanitých inteligencí. Praha: Portál, 1999. 398 s. ISBN 80-7178-279-3

GLEICK, J.: Chaos. Vznik nové vědy. Brno: Ando Publishing, 1996. 340 s. ISBN 80-86047-04-0

GOLEMAN, D.: Emoční inteligence. Praha: Columbus, 1997. 348 s. ISBN 80-85928-48-5

GOLEMAN, D.: Práce s emoční inteligencí. 1. vydání Praha: Columbus, 2000. 366 s. ISBN 80-7249-017-6

H

HASS, A.: Morální inteligence. Jak rozvíjet a kultivovat dobro v nás. Praha: Columbus, 1999. 152 s. ISBN 80-7249-010-9

HOPCKE, ROBERT H.: Průvodce po Sebraných spisech C.G.Junga. 1. vydání, Brno: nakladatelství Tomáše Janečka, 1994. 216 s. ISBN 80-900802-9-4

HOWARD, PIERCE J.: Příručka pro uživatele mozku. Praha: Portál, 1998. 382 s. ISBN 80-7178-211-4

HYDE, M. - McGUINNES, M.: Jung. 1. vydání, Praha: Portál, 2001. 179 s. ISBN 80-7178-454-0

CH

CHASSEGUETOVÁ-SMIRGELOVÁ, J.: Kreativita a perverze. Psychoanalýza lidské tendence posouvat hranice reality. 1. vydání Praha: Portál, 2001. 199 s. ISBN 80-7178-509-1

J

JANOUŠEK, J. a kolektiv: Metody sociální psychologie. 1. vydání Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1986. 256 s. SPN 46-00-38/1, ISBN 14-465-86

JOHNSON, R.: Klíč k emocionální inteligenci (důvěřujte svému pocitu a nejdete správné rozhodnutí, hra se symboly vám umožní kreativní řešení) 1. vydání Praha: Ikar, 1998. 131 s. ISBN 80-7202-322-5

JUNG, C. G.: Duše moderního člověka. 1. vydání Brno: Atlantis, 1994. 378 s. ISBN 18-015-94

JUNG, C. G.: Člověk a duše. 1. vydání Praha: Academia, 1995. 277 s. ISBN 80-200-0543-9

JUNG, C. G.: Tajemno na obzoru (o fenoménech UFO a mimozemských jevech). 1. vydání, Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka, 1999. 214 s. ISBN 80-85880-20-2

JUNGOVÁ, E. - FRANZ, MARIE L.: Legenda o grálu. Hlubinně psychologický výklad středověké legendy. 1. vydání Praha: Portál, 2001, 296s. + 8s. bar. příl. ISBN 80-7178-439-7

K

KASTOVÁ, V.: Dynamika symbolů. české vydání Praha: Portál, 2000a. 206 s. ISBN 80-7178-371-4

KASTOVÁ, V.: Krize a tvořivý přístup k ní. Praha: Portál, 2000b. 167 s. ISBN 80-7178-365-X

L

LITTAUEROVÁ, F.: Odvaha snít. Překonejte nepřízeň osudu a získejte osobní úspěch. Praha: Holding Medium Varšava, 1997. s. 309. ISBN 80-86095-05-3

M

MACRONE, M.: Od Aristotela k virtuální realitě. Víte jak to mysleli? vydání první Praha: BRÁNA, 1999. s. 218, ISBN 80-7243-055-6

MAUROIS, A.: Umění žít. 1. vydání Praha: BRÁNA, 2004. 184 s. ISBN 80-7243-200-1

MIKŠÍK, O.: Psychologické teorie osobnosti. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 1999. 213 s., ISBN 80-7184-926-X

N

NAKONEČNÝ, M.: Lidské emoce. 1. vydání Praha: Academia, 2000. 335 s. ISBN 80-200-0763-6

O

O´DONOHUE, J.: Kniha keltské moudrosti. 1. vydání Praha: Portál, 2002. 176 s. ISBN 80-7178-629-2

P

PACOVSKÝ, P.: Člověk a čas (time management IV. generace). Tábor: Time Expert s.r.o., 2000. 251 s. ISBN 80-902783-0-2

PARKINSON, M.: Psychometrické testy. Praktické procvičovací materiály. vydání 1. Praha: Euromedia Group, k.s. - Ikar, 2002. 160 s. 80-249-0087-4

PUCCINO, J. R. - SHOEMAKER, D. M.: Pátá dimenze. Kniha o tajemství šťastné budoucnosti. vydání první Praha: ETC Publishing, 1997. 230 s. ISBN 80-86006-53-0

R

ROBBINS, R.: Harmonie osobnosti a změnový proces (osobní vyrovnanost jako výsledek efektivního zvládání životních změn). 1. vydání Ostrava: Oldag, 1997. 273 s. ISBN 80-85954-34-6

RUISEL, I.: Základy psychologie inteligence. vydání první Praha: Portál, 2000. 184 s. ISBN 80-7178-425-7

S

SHAPIRO, LAWRENCE E.: Emoční inteligence dítěte a její rozvoj. vydání druhé Praha: Portál, 2004. 267 s. ISBN 80-7178-964-X

STERNBERG, R.: Úspěšná inteligence. Jak rozvíjet praktickou a tvůrčí inteligenci. Praha: Grada Publishing, 2001. 208 s. ISBN 80-247-0120-0

SVOBODA, M.: Psychologická diagnostika dospělých. vydání druhé Praha: Portál, 1999. 342 s. ISBN 80-7178-327-7

V

VÁGNEROVÁ. M.: Psychopatologie pro pomáhající profese: variabilita a patologie lidské psychiky. vydání 1. Praha: Portál, 1999. 448 s. ISBN 80-7178-214-9

VYBÍRAL, Z.: Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci. Praha: Portál, 2003. 175 s. ISBN 80-7178-812-0

W

WOOD, R. - TOLLEY, H.: Testy emoční inteligence. Brno: Computer Press, 2003. 123 s. ISBN 80-7226-898-8

Z

ZOHAR, D. - MARSCHALL, I.: Spirituální inteligence. 1. vydání Praha: Mladá fronta, 2003. 288 s. ISBN 80-204-1030-9

Created by MPECHAC 2005 ©