Osobnost

Osobnostní modely

Tradiční třívrstvé členění mysli (tradiční model)

Subsystémy osobnosti (systémový model)

Model osobnosti používaný u nás (4-složkový model Bedrnová-Nový)

Struktura vlastností osobnosti (s modelem motivačních struktur, Mikšík)

Interakce složek osobnosti

Interakce složek osobnosti (vztahy kognice a emocí)

Afektivní logika (1. díl) (L. Ciompi)

Fraktální logika afektů (2. díl) (L. Ciompi)

Působení osobnosti na komunikační proces

Created by MPECHAC 2005 ©