Osobnost

Působení osobnosti na komuninkační proces

Patrně nejvýraznější příčinou komunikačních šumů je osobnost člověka s jeho vědomými i nevědomými záměry, cíli, vlastnostmi. V procesu přijímání informace nehraje příjemce pouze pasivní roli, ale sám údaje zpracovává, čímž dochází k celé řadě zkreslení. Informace jsou neadekvátně vybírány, organizovány a interpretovány (Robbins, 1992).

Při získávání informací z okolí provádíme selekci vjemů. Většinou totiž nejsme schopni absorbovat veškeré relevantní informace. Tak dochází k bezděčnému výběrovému procesu, který je ovlivněn našimi očekáváními, potřebami a přáními. Proto také, pokud první dojem o člověku je negativní, máme sklon zachytit z dalších informací pouze ty, které jsou rovněž negativní, klady jsou potlačeny na nevědomé úrovni. Pozorování ukázala, že při personálním rozhovoru si posuzovatel vytváří obrázek o člověku již v prvních třech nebo čtyřech minutách. Další informace, které do tohoto rámce nezapadnou, pomíjí.

Protože získané informace jsou neúplné, dochází k jejich spojování a doplňování. Ne vždy však spoje mezi informacemi odpovídají realitě. Zaplňujeme chybějící místa a to většinou negativními představami. Vznikají tak falešné souvislosti – při troše fantazie jedna skutečnost úžasně zapadá do druhé! Jen vzpomeňme, kdy se nám naposled nedostala k dispozici podstatná informace. Proč k tomu došlo? Není obtížné vybavit si další věrohodné „důkazy“ a pak zkonstruovat ve svých představách spiknutí proti vlastní osobě.

Informace jsou dále interpretovány. Interpretace jsou ovlivněny nejasností situace, naladěním, komfortní zónou a psychologickým kontextem. (Robbins, 1992). Nejasná situace vede k hledání takového vysvětlení, které nejlépe vyhovuje našim představám. Optimisté mají sklon vysvětlovat situaci jako projev pozitivních změn, zatímco pesimisté jí podsouvají spíše negativní aspekt. Komfortní zóna je unikátní a dělá nás takovými, jací jsme. Postihuje naše vzdělání (technik, ekonom, filozof), povolání, národnost, politické preference. Mezi lidmi ze stejné zóny se cítíme bezpečně a nacházíme společný jazyk. Podle skupiny, ke které patříme vyhodnocujeme informace. Levicově orientovaný občan bude vysvětlovat růst cen ziskuchtivostí pravicové vlády.

ZDROJ: Bělohlávek

Created by MPECHAC 2005 ©