Osobnost

Subsystémy osobnosti

Ve své systémové teorii MAYER (2001) poznamenal, že primární vrstvy osobnosti mohou být užitečné ve více oblastech: k organizaci rysů jako sub-vrstev osobnosti, k definování osobnostní struktury a jejich funkcí, k usnadnění diskuse o dynamice, rozvoji a změně a k celkovému popisu osobnosti. Většina osobnostních rysů jako inteligence či sebeuvědomění vychází a popisuje specifickou část osobnosti (MAYER, 2001).

Na nejnižší úrovni subsystému osobnosti zachycuje obrázek výše uvedené třívrstvé členění mysli. Před několika lety zašel MAYER (2001) ve své teorii osobnosti ještě dále a tvrdil, že třívrstvé členění mysli můžeme učinit úplnějším, když mu přidáme další kategorii vědomí, a vytvoříme tak čtyřvrstvé členění mysli zahrnující motivaci, emoce, kognici a vědomí.

Nejvyšší úroveň subsystému zahrnuje komponenty, které upozorňují na obecnější intrapersonální a interpersonální kvality.

Střední úroveň subsystému v obrázku popisuje vlevo vztahy mezi motivací a emocemi a vpravo vztahy mezi emocemi a kognicí. Například motivy ovlivňují emoce tak, že neuspokojené potřeby vedou ke zvýšení hněvu a agrese. Podobně emoce ovlivňují kognici tím, že dobrá nálada vede osobu k pozitivnímu myšlení. Proto dává smysl rozlišovat mezi základní motivací, emocemi a kognicí a jejich vzájemnými interakcemi (MAYER & SALOVEY & CARUSO, 2000).

Srovnání modelů v rámci subsystémů osobnosti

Created by MPECHAC 2005 ©